A horgászat fontosabb, mint a hal…

HORGÁSZVIZSGÁZTATÁS

A Bakony – Balaton Horgász Szövetség Csabrendeki horgászvizsga bizottsága megkezdi ez évi horgászvizsgáztatását. A horgászvizsga módja jelentősen megváltozott, csak elektronikus formában lehetséges:

Az elektronikus állami horgászvizsga 
  
–  A horgászvizsga letételének előzetes és kötelező feltétele az érvényes horgász  

   regisztráció. 
–  A horgászvizsga a horgászvizsga bizottságok által kijelölt helyszínen,   
    – az előzetesen meghirdetett időpontban,
    – három fős vizsgabizottság jelenlétében,
    – az interneten, a vizsgázó regisztrációja során kapott egyedi profiljában

      [horgaszjegy.hu]
    – számítógépes eszközön (pc, laptop, notebook, tablet) történik,    
–  A horgászvizsga  – beleértve az esetleges pótvizsgákat is –  ingyenes.           
–  A vizsga tananyaga a  bbhsz.hu oldalon, a horgászvizsga fül alatt megtalálható.

–  A horgászvizsgára a horgaszjegy.hu oldalon lehet/kell bejelentkezni.

Lépésenként

1. Lépés Kötelező horgászkártya regisztráció és horgászkártya igénylés. A      horgaszjegy.hu oldalon a szükséges adatok megadásával és 2.200.- Ft     bankkártyás befizetésével megtehető. Itt egy 6 jegyű regisztrációs számot generál a rendszer, –  erre  szükség lesz. (akinek már van horgászkártyája, ez a lépés kihagyható)

2. Lépés A horgaszjegy.hu oldalon be kell lépni az 1. lépésben létrehozott saját profilba. (Aki az 1. – 2. lépésnél elakad, hívjon a 30/9211297 számon, segítek!)

3. Lépés A bal oldali menüben rá kell kattintani a „Tagságok és Engedélyek” fülre.

4. Lépés A vízszintes menüből ki kell választani a „Vizsgák” fület és rákattintani az   „időpontfoglalás” ablakra. A feljövő lehetőségek közül a Csabrendeki vizsgaidőpontot kiválasztva, megtörténik a bejelentkezés. Ugyanitt gyakorló vizsga is végigvihető, illetve a tananyag is megtekinthető.

5. Lépés A kiválasztott időpontban (Csabrendeken minden hónap 2. péntekén 1700-kor kezdődik a vizsga, 1640-ig kérjük megjelenni, a Csabrendeki Művelődési Ház, 8474 Csabrendek, Árpád u. 4. szám alatt.) Itt rendelkezésre állnak a számítástechnikai eszközök, amelyeken a vizsga zajlik. Fontos, hogy minden vizsgázó tudja az 1. Lépésben létrehozott profiljába történő belépéshez szükséges email címét/felhasználó azonosítóját és jelszavát.

A vizsga menete

  • A vizsga a vizsgabizottság által erre a célra kijelölt vizsgahelyszínen, személyes megjelenéssel kerül lebonyolításra.
  • A vizsga 60 perces időtartamú.
  • A vizsga 30+15=45 kérdésből áll, a sikeres vizsgához min. 30 kérdésre helyesen kell válaszolni.
  • Az egyes kérdéseknél nincs időkorlát, egy-egy kérdés kihagyható, félretehető, a 60 perces időkereten belül azokat a megválaszolt kérdéseket követően újra felhozza a rendszer.
  • Egy-egy kérdés többször is félretehető, de az időkeret lejártával a meg nem válaszolt kérdések hibás válasznak számítanak.

——————————————————————————————————-

HORGÁSZVIZSGA 2021

A halgazdálkodásról és a hal védelméről szóló 2013. évi CII. törvény (röviden: Hhvtv.) és a halgazdálkodás és a halvédelem egyes szabályainak megállapításáról szóló 133/2013. (XII. 29.) VM rendelet (röviden: Vhr.) 2018. december 31. napján hatályba lépett módosítása alapján a horgászvizsgáztatás feladatkörét a horgászszövetség (azaz a MOHOSZ), illetve a MOHOSZ által horgászvizsgáztatásra feljogosított horgászszervezet végzi.

Az állami horgászvizsgáztatás eddigiekben megszokott formája rövidesen, várhatóan 2021. évben  jelentősen megváltozik, mellyel a KRESZ vizsgákon alkalmazotthoz hasonlóan elektronikus alapúra változik, de továbbra is helyszíni jelenlétet igényel.

A vizsgázó saját okoseszközének használatával is részt vehet a helyszíni vizsgán.

A vizsgára történő jelentkezés és feltételei:

Horgászvizsgára minden, a jelentkezés napján 10. életévét betöltött személy jelentkezhet. Amennyiben a vizsgázó személy a vizsgára jelentkezés napján még nem töltötte be a 14. életévét, abban az esetben a vizsga megkezdése előtt köteles bemutatni a vizsgabizottságnak a törvényes képviselője által – a horgászvizsgán történő részvételhez – adott hozzájáruló nyilatkozatot.

Az állami horgászvizsga a vizsgázók számára továbbra is díjmentes.

A horgászvizsgára feljogosított szervezet díjköteles horgászvizsga felkészítő tanfolyamot szervezhet, azonban a horgászvizsgára jelentkező személyt nem kötelezheti a tanfolyamon való részvételre.

E tanfolyam díja személyenként az óránkénti 1000 Ft-ot, illetve összesen a 3000 Ft-ot nem haladhatja meg.

A horgászvizsgára történő érvényes jelentkezés feltétele a horgászszövetségi informatikai rendszerben (HORINFO) történő horgász regisztráció elvégzése.

Horgászvizsgára jelentkezni a – regisztrációt követően – a HORINFO rendszerben a regisztráció során létrehozott személyi profil menürendszerében lehetséges a meghirdetett vizsgahelyszínek és időpontok közül a vizsgázó számára legmegfelelőbb kiválasztásával.

A horgászvizsgára történő fel-, illetve lejelentkezésre legkésőbb a kiválasztott vizsga napját megelőző nap végéig (azaz 23:59-ig) van lehetőség.

A vizsgázni kívánó személy azonosítása és ellenőrzése a vizsga indítását megelőzően történik valamely érvényes arcképes személyazonosító okmány bemutatásával. A 14. életévüket be nem töltött vizsgázni kívánó személyek személyazonosságának igazolására a diákigazolvány is elfogadható.

A személyazonosítást követően a vizsgázó – saját vagy részére bocsátott okoseszközről – a saját profiljába belépve, az online bejelentkezést követően csatlakozhat és indíthatja el a vizsgát a vizsga helyszínén.

A vizsgalapok megőrzése, a sikeres vizsga esetén kiállításra kerülő állami horgászvizsga bizonyítvány automatikusan, elektronikus úton kerül kiállításra.

Amennyiben a vizsgára jelentkezett személy nem jelenik meg a vizsgán, és a távolmaradás okát nem tudja hitelt érdemlően igazolni, akkor a következő 30 naptári napban nincs lehetősége újabb horgászvizsgára jelentkezni. Amennyiben a vizsgázó első alkalommal sikertelen vizsgát tesz, akkor 15 naptári napig, a második vagy az ezt követő sikertelen vizsga, vagy az első vizsgáról történő kizárás esetén 30 naptári napig, második alkalommal való kizárást követően pedig 60 naptári napon belül nem jelentkezhet újabb horgászvizsgára.

A horgászvizsga menete:

Az állami horgászvizsga a tudásszint felmérésére szolgáló teszt jellegű, feleletválasztós kérdésekből áll.

A kérdések között szerepel a hazánkban leggyakrabban előforduló halfajok képről történő felismerése, illetve a képen látható halfajra illeszthető azok – a felkészítő jegyzetben ismertetett – legfontosabb jellemzőjére, esetenkénti darab- vagy méretkorlátozására, tilalmi idejére vonatkozó állítások.

A vizsga összesen 45 kérdésből áll. Ebből 35 szöveges feleletválasztó, míg 10 a halfajok képről történő felismerésén alapuló kérdés. A 10 kérdésben bemutatott halfajok képe közül hatnak őshonos fogható, kettőnek idegenhonos fogható, míg kettőnek a nem fogható, illetve a védett halfajok kategóriájába kell tartoznia.

Az elektronikus vizsga javítása automatikusan történik. A vizsga sikeres teljesítéséhez a vizsgázónak a 45 közül legalább 30 kérdésre kell helyes választ adnia.

A vizsgakérdések a NÉBIH mint halgazdálkodási hatóság jóváhagyásával kerültek összeállításra.

A megjelenített kérdésekre a lehetséges válaszok közül kell a megfelelőt kiválasztania és bejelölnie a vizsgázónak.

A horgászvizsga teljesítésére legfeljebb összesen 60 perc áll rendelkezésre. A megjelenő kérdések egymás után következnek, kihagyott kérdésre való visszatérésre van lehetőség.

Az állami horgászvizsga sikeres teljesítéséhez összeállított felkészítő jegyzet, valamint a részletes vizsgaszabályzatot tartalmazó dokumentum az alábbiakban díjmentesen letölthető a szövegre kattintva:

  1. Horgászvizsga felkészítő jegyzet (https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=32:tananyag&start=20)
  2. A horgászvizsgáztatás részletes szabályzata https://nyito.mohosz.hu/index.php/letoltesek?download=33:vizsgaszabalyzat&start=20

Az új rendszer indulásáról itt a honlapon azonnal információt adunk!

(forrás: mohosz.hu)